Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ

Výzkumný cíl se věnuje třem okruhům činnosti, a to podpoře vydávání odborných monografií vědeckých pracovníků NPÚ, vydávání vybraných recenzovaných neimpaktovaných periodik a další podpůrné vědecké činnosti zahrnující rešerše, analýzy, kontrolu a aktualizaci databází včetně nezbytné organizační práce.

2017

Obsahem cíle je prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ formou podpory vydávání recenzovaných neimpaktovaných periodik NPÚ, přípravy a vydávání odborných knih a zajištění podpůrné vědecké činnosti pro výzkumné a vědecké pracovníky. V rámci cíle jsou podporována recenzovaná neimputovaná periodika, která NPÚ vydává nebo se na jejich vydávání podílí – Fontes Nissae, Památky středních Čech, Průzkumy památek, Staletá Praha a Zprávy památkové péče. Součástí podpůrné vědecké činnosti pro výzkumné a vědecké pracovníky je tvorba Koncepce vědecké a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu (NPÚ) na období 2018 – 2022, která navazuje na Koncepci vědecké a výzkumné činnosti NPÚ na období 2011 - 2016.

2016

Obsahem cíle je prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ formou podpory vydávání recenzovaných neimpaktovaných periodik NPÚ, příprava a vydání odborných knih a zajištění podpůrné vědecké činnosti pro výzkumné a vědecké pracovníky. V rámci cíle jsou podporována recenzovaná neimputovaná periodika, která vydává nebo se na jejich vydávání podílí NPÚ – Fontes Nissae, Památky středních Čech, Průzkumy památek, Staletá Praha a Zprávy památkové péče.

2015

Obsahem cíle je prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ formou podpory vydávání recenzovaných neimpaktovaných periodik NPÚ, příprava a vydání odborných knih a zajištění podpůrné vědecké činnosti pro výzkumné a vědecké pracovníky. V rámci cíle jsou podporována recenzovaná neimputovaná periodika, která vydává nebo se na jejich vydávání podílí NPÚ – Fontes Nissae, Památky středních Čech, Průzkumy památek, Staletá Praha a Zprávy památkové péče.

Výstupy:

Vědeckou činností výzkumné organizace NPÚ je také prezentace vědeckých výstupů. Formu, která je uživatelsky příjemná, hledá NPÚ prostřednictvím vědeckého úkolu s názvem Odborné knihy. Cílem je co nejvěrněji a uživatelsky vstřícně prezentovat data z výzkumu a čtenáři poskytnout graficky přitažlivou formou komplexní závěr.

Periodika