Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace