Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) navazuje na předchozí program NAKI, s nímž se v letech 2016 a 2017 překrývá a který rozvíjí. Byl schválen usnesením vlády č. 11 ze dne 2. ledna 2014 na základě meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (usn. vlády č. 886/2013).

Za nezměněných podmínek poskytování podpory ve vztahu k předchozímu programu NAKI nezakládá ani program NAKI II veřejnou podporu.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) ke stažení (PDF, 268 kB)