Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy

Cílem projektu v rámci programu NAKI je vytvoření interaktivního informačního systému archeologických pramenů Prahy, který poté umožní zajistit hospodárné nakládání s archeologickým fondem evropského významu a jeho využívání pro základní výzkum, památkovou péči, státní správu, územní rozvoj a plánování i pro prezentaci kulturního dědictví v návaznosti na využití existujících informačních systémů starších generací.

Navazujícím cílem je vytvořit jednoznačné propojení dat ve stávajících a obecněji zaměřených evidenčních a databázových systémech různých typů, obsahu a funkcí existujících v rámci archeologie ČR i mimo ni včetně průběžné aktualizace a revize údajů. Dostupnost širšího spektra dat a typů dokumentů vytvoří obecně využitelný strukturovaný systém umožňující průběžnou aktualizaci a operativní využívání v prostředí moderních technologií a zhodnocení potenciálu z hlediska dat a nástrojů.

Řešitel za NPÚ:

  • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

Na řešení se dále podíleli:

  • Mgr. Jan Havrda, Mgr. Veronika Staňková

Akce

Pro odborníky

FUMA 2016: Archeologie ve městě

  • Masarykův kulturní dům – MEKUC (Mělnické kulturní centrum, o. p. s., U Sadů 323, Mělník ()
  • 1. 6. 2016–3. 6. 2016