Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Zhodnocení a interpretace sbírkových fondů militarií na státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu

Hlavním cílem projektu v rámci programu NAKI je širší a hlubší poznání hodnot a metod ochrany a prezentace sbírek militarií, přičemž výsledky budou využitelné jako nástroje jejich rozvoje v budoucnosti. Projekt vychází a navazuje na dosavadní široký sběr dat týmem specialistů NPU a naváže na respektovanou tradici studia a ochrany kulturního dědictví České republiky (jako části kulturní diverzity v Evropě).

Projekt je motivován současnou nevyváženou situací v dokumentaci, identifikaci a interpretaci části mobiliárního fondu na státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu, týkající se sbírek zbraní a zbroje (militaria). Odborné zhodnocení výsledků bude prezentováno v posledním roce (2017) uskutečněnou výstavou, doprovázenou závěrečným vědeckým katalogem.

Řešitel za NPÚ:

  • Mgr. Petr Czajkowski

Na řešení se dále podíleli:

  • PhDr. Vladimír Dolínek, CSc., Ing. Roman Gronský, Mgr. Stanislav Hrbatý, Vladimír Kočan, Rudolf Protiva, Bc. Milan Stecker, Mgr. Lenka Vaňková, Mgr. Zuzana Vaverková