Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

Náplní projektu v rámci programu NAKI vbylo provést výzkum zámeckých knihovních fondů 16. století s cílem vytvořit výsledky využitelné pro uchování, prezentaci a edukaci v oblasti historických knihovních fondů.

Projekt zahrnuje analýzu a modifikaci stávajících knihovnických a knihovědných metod a jejich aplikaci pro systematické poznání a vyhodnocení tištěné produkce 16. století ve fondech zámeckých knihoven ČR Druhou oblastí je zpracování a ověření certifikované metodiky preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách NPÚ. Výsledky zpracování a analýzy budou použity pro prezentaci fondů zámeckých knihoven, kde se pozornost soustředí kromě klasických metod i na nové metody a formy zpřístupnění. Zpřístupněn bude webový portál fondů zámeckých knihoven s důrazem na tisky 16. století včetně unikátních tisků, existujících pouze ve fondech zámeckých knihoven.

Řešitel za NPÚ:

  • PhDr. Pavel Hájek

Na řešení se dále podíleli:

  • Karel Bobek, PhDr. Pavla Holíková, Mgr. Marta Koubová, Mgr. Eva Macková, PhDr. Ludmila Ourodová, Mgr. Tomáš Štumbauer