Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování

Projekt v rámci programu NAKI byl motivován současnou problematickou situací v přijímání systémů péče o území s historickými hodnotami. Hlavním cílem projektu byla aplikace a rozvíjení nových metod identifikace hodnot v chráněných územích.

Výsledky projektu budou využitelné jako nástroje k trvale udržitelnému rozvoji této části kulturního dědictví ČR (jako části kulturní diverzity v Evropě). Výstupy projektu slouží jako základna pro zásadní posílení společenského konsensu na zodpovědnosti za zachování hodnot chráněných území v ČR. Závěrečná etapa projektu byla zaměřena na široké sdílení výsledků projektu s klíčovými účastníky v procesu trvalé udržitelnosti (státní instituce, samosprávy, vlastníci atd.).

Řešitel za NPÚ:

  • Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.

Na řešení se dále podíleli:

  • Ing. Marek Ehrlich, Mgr. Jarmila Hansová, Ing. arch. Alena Krusová, Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D, Ing. arch. Karel Kuča, Ing. arch. Věra Kučová, Ing. Jiří Olšan, Ing. arch. Aleš Palacký, Ing. Marie Pavlátová, PhDr. Vladislav Razím, Ing. Daniel Šnejd, Mgr. Jindřich Špinar, Ing. arch. Michaela Špinarová

Akce

Výstava

Výstava Urbanistické dědictví České republiky

  • Nové Hrady ()
  • 1. 4. 2016–31. 10. 2016
  • 10.00–15.00
  • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele