Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě NPÚ – instalace, prezentace, aplikace

Projekt v rámci programu NAKI se věnuje poznání šlechtického interiéru (autentické instalace); studiu každodenního života prostředí šlechtických sídel za využití autentických výpovědí osobností z těchto prostředí s cílem prezentovat výstupy veřejnosti formou expozic, dílčích výstav a vydávání jednotné ediční řady publikací.

Projekt se dále věnuje poznání skutečné praxe a principů v oblasti muzikologie, choreologie, taneční, uměnovědné a architektonické v souvislosti s dobovými pravidly a zásadami (aranžování, společenské chování, konstrukční vybavenost). V rámci projektu bude zhodnoceno a zmapováno původní vybavení nepřístupných památkových objektů se snahou docílit obnovení přerušených vazeb na původní prostředí i další vztahy. Výsledky výzkumu každodenního života a kulturního vlivu aristokracie budou prezentovány v širokém evropském kontextu ve formě interiérových instalací, výstav, odborných publikací a katalogů. Cílem prezentací výstupů výzkumu je podnítit zájem veřejnosti o vlastní minulost, problematiku památkové péče, zatraktivnit volnočasové nabídky. Připravované metodické texty budou vodítkem pro práci s památkovým fondem při přípravě instalací i praktických ukázek dobových výrazových principů charakteristických pro divadelní kulturu a festivity, inspirací a návodem dobových forem využití zámeckého prostředí.

Řešitel za NPÚ:

  • PhDr. Miloš Kadlec

Na řešení se dále podíleli:

  • Mgr. Mája Havlová, Bc. Kateřina Hladíková, PhDr. Eva Kolářová, PhDr. Naďa Kubů, PhDr. Eva Lukášová, PhDr. et Mgr. Ludmila Ourodová, PhDr. Martin Pácal, Mgr. Petr Pavelec, PhDr. Libuše Ruizová, PhDr. Pavel Slavko, Mgr. Vladimír Tregl, Mgr. Petr Weiss

Odkaz na publikaci Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů ke stažení