Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy

Cílem navrhovaného projektu v rámci programu NAKI bylo vyhodnotit míru potenciálního ohrožení vybraných kategorií památek (národní kulturní památky a památky světového kulturního dědictví) a chráněných území (městské památkové rezervace, vesnické památkové rezervace, archeologické památkové rezervace a ostatní památkové rezervace) významnými přírodními, průmyslovými a zemědělskými riziky jednotným postupem pro celé území ČR.

Bylo provedeno zatřídění památek podle míry potenciálního ohrožení pro každé riziko zvlášť, následně proběhla syntéza všech ohrožení a komplexní zhodnocení výše uvedených kategorií památek a chráněných území.

Řešitel za NPÚ:

  • Ing. arch. Alexandra Křížová

Na řešení se dále podíleli:

  • Mgr. Šimon Eismann, Mgr. Lucie Grausgruberová, Ing. Alena Šťovíčková, Mgr. Veronika Vichrová