Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů – součást národního kulturního dědictví

Cílem projektu v rámci programu NAKI bylo aplikování hudebně akustických a kulturněhistorických vědeckovýzkumných poznatků do praxe v oblasti ochrany, péče, dokumentování a restaurování národního fondu historických varhan jako jedné skupiny nejohroženějších památek a jejich komplexní dokumentace včetně zvuku a akustiky prostor jejich umístění.

Řešitel za NPÚ:

  • PhDr. Petr Koukal, Ph.D.

Na řešení se dále podíleli:

  • PhDr. Vít Honys, Mgr. Pavol Jánoš, MgA. Dalibor Michek, Štěpán Svoboda, MgA. Marek Vorlíček