Program bezpečnostního výzkumu České republiky

Posláním programu je podpora výzkumných aktivit přispívajících k dosažení technologické a technické úrovně, která zajistí prevenci a ochranu občanů, majetku a infrastruktury proti přírodním a průmyslovým katastrofám i nezákonným útokům. Výsledkem programu budou nové metody, nástroje a technologie.