Vizuální kultura v kontextu eucharistické devoce v českých zemích pozdního středověku

  • Kód: GA13-32696S
  • Hlavní řešitelé: PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.
  • Doba řešení: 2013–2015
  • Stav: ukončené
  • Program: Grantová agentura ČR

Náplní projektu je doposud zanedbávané téma eucharistické úcty pozdního středověku a specifická role výtvarného umění v procesu jejího rozšíření a rozvoje v českých zemích.

Výstupem budou nejen případové lokální studie, ale také využití sebraného materiálu spolu s dalšími prameny nadregionální povahy ke zkoumání obecnějších otázek – např. funkce obrazů v rámci náboženské praxe a sociální komunikace, svátku Božího těla, teologie, poutnictví či konfesních aspektů.

  • Řešitel: PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.
  • Doba řešení: 2013–2015