Vědecký katalog obrazárny v Rájci nad Svitavou a sběratelství rodu ze Salm-Reifferscheidtu v 18.–20. století

  • Kód: GAP409/12/2017
  • Hlavní řešitelé: Moravská galerie v Brně, Národní památkový ústav, Masarykova univerzita
  • Doba řešení: 2012–2016
  • Stav: Aktivní
  • Program: Grantová agentura ČR

Cílem projektu je vědecké zhodnocení vzácných sbírek v zámku Rájci nad Svitavou, které jsou unikátní nejen obsahem a množstvím prvotřídních uměleckých děl, ale také proto, že se na rozdíl od většiny podobných sbírkových souborů dochovaly do dnešních dnů takřka v úplnosti. Nedílnou součástí projektu bude i technologický restaurátorský průzkum vybraných děl.

Řešitel za NPÚ:

  • Mgr. Lenka Kalábová

Na řešení se dále podíleli:

  • Mgr. Petr Tomášek (Moravská galerie v Brně), prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Masarykova univerzita v Brně)