Románská sakrální architektura v Praze – pohled archeologie

  • Kód: GA404/09/2095
  • Hlavní řešitelé: PhDr. Zdeněk Dragoun
  • Doba řešení: 2009–2014
  • Stav: ukončené
  • Program: Grantová agentura ČR

Cílem projektu je zpracování a publikace výsledků archeologických výzkumů sakrální architektury v Praze (s výjimkou Pražského hradu a Vyšehradu).

Komplexní zpracování výsledků starších archeologických výzkumů pozůstatků románské sakrální architektury na území Prahy (s výjimkou sakrálních staveb Pražského hradu a Vyšehradu) do podoby nálezových zpráv (dále NZ). Konkrétní přehled výzkumů (celkem 15 různě rozsáhlých akcí) je uveden v zdůvodnění návrhu. Dalším krokem je jejich následné vyhodnocení, spojené s vyhodnocením dalších výzkumů, ze kterých jsou NZ vypracovány (celkem 22 akcí) a zpracování do shrnující formy závěrečné publikace, která bude reflektovat jak otázky podoby stavby a jejího vývoje, tak související problematiku (zasazení do geneze osídlení, řešení chronologických otázek) a bude vydána v závěrečném roce projektu. Projekt se neomezuje na výzkumy pracoviště uchazeče, ale snaží se o postižení celkové problematiky a zahrnuje i akce dalších institucí. V průběhu řešení se předpokládají dílčí výstupy na konferencích i v odborném tisku v počtu 2–3 ročně.

  • Řešitel: PhDr. Zdeněk Dragoun
  • Doba řešení: 2009–2014