Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech

Cílem projektu v rámci programu NAKI je přispět k zachování kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, která je z hlediska historické zátěže a aktuálního stavu regionu jednou z nejproblematičtějších oblastí ČR.

U vybraných ohrožených památek bude provedena podrobná geodetická a fotogrammetrická dokumentace, stereofotogrammetrie, tvorba 3D modelů; digitální nedestruktivní diagnostika konstrukcí a materiálů, termoluminiscenční kamerové měření a RTG analýza. Budou vytvořeny metodiky dokumentace a digitalizace jednotlivých typů ohrožených památek, databáze ohroženého nemovitého kulturního dědictví se zaměřením na technicko-stavební stav jednotlivých objektů a specializované mapy ohrožených památek. Součástí projektu Milešov je realizace výstavního katalogu, odborné monografie a školního programu s metodikou s cílem propagovat problematiku kulturního dědictví regionu na školách.

Řešitel za NPÚ:

  • PhDr. Petr Hrubý

Na řešení se dále podíleli:

  • Mgr. Eva Altová, Mgr. Tomáš Brož, Mgr. Šimon Eismann, Mgr. Jan Frundl, PhDr. Vít Honys, Mgr. Miroslav Kolka, Mgr. Tereza Konvalinková, Mgr. Alžběta Kratochvílová, Mgr. Ondřej Malina, Mgr. Lucie Radová, Mgr. Jaroslav Skopec, Mgr. Táňa Šimková, Mgr. Hana Veselá