Evropský rok kulturního dědictví

Evropský parlament stanovil rok 2018 Evropským rokem kulturního dědictví.

Cílem Evropského roku kulturního dědictví 2018 je zvýšení obecné informovanosti obyvatel Evropy o příležitostech, jež kulturní dědictví přináší, a to zejména z hlediska mezikulturního dialogu, sociální soudržnosti jako takové a hospodářského růstu. Evropský rok má současně za cíl upozornit na problémy, jimž kulturní dědictví čelí (mezi tyto problémy patří dopad přechodu k digitalizaci, environmentální a fyzický tlak na památky a nedovolené obchodování s kulturními statky). Evropský rok kulturního dědictví přispěje také k podpoře kulturního dědictví jako významného prvku vztahů mezi Unií a třetími zeměmi.

Více o konkrétních cílech, iniciativách a možnostech financování  naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury.