Architektura 60. a 70. let 20. století a památková péče

Stavby vzniklé v 60. a 70. letech minulého století představují významnou etapu v dějinách české architektury. Proměny architektury poválečného období se celosvětově odvíjely od hledání stylu a vývoje materiálů i technologií. V zemích východního bloku tyto proměny přímo souvisely s proměnami politické scény. Architektura se stala výkladní skříní socialistické společnosti. Právě proto si stavby z tohoto období později vysloužily nálepku „ideologické“ a jejich architektonická kvalita byla dlouhodobě nedoceňována.

Otázkami, čím je pro nás architektura brutalismu, bruselského slohu a normalizační doby dnes, jak ji prezentovat a chránit, se zabývala konference Národního památkového ústavu, která se uskutečnila
13. října v Nové budově Národního muzea.

Konference
 

Mezinárodní konference s názvem Architektura 60. a 70. let 20. století a památková péče završila pětiletý projekt Národního památkového ústavu, který se zaměřil na výzkum v současnosti nejohroženější skupiny hmotného kulturního dědictví – moderní architektury 2. poloviny 20. století. Cílem projektu je ukázat, že stavby z tohoto období mnohdy vykazují formální, architektonické a materiálové hodnoty vysoké úrovně a že snaha o jejich zachování příštím generacím jako dokladu hmotného a kulturního svědectví doby je smysluplná a oprávněná.

Konference byla přístupná i široké veřejnosti, příspěvky přednesla například generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, profesor Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění AV ČR nebo profesor Petr Vorlík z Fakulty architektury ČVUT. Přednášky se věnovaly tématům památkové ochrany poválečné architektury, postavení architektury i architektů v Československu v 60. a 70. letech, popularizaci i možnostem virtuální prezentace. Reflektována byla památková ochrana těchto staveb i v mezinárodních souvislostech.

Kompletní program konference naleznete zde. 


další video přednášky z konference zde


PODCAST:
"Za demolice může nerespektování veřejného zájmu"

Jedním z přednášejících na konferenci, historik architektury Rostislav Švácha, se také stal hostem PodCastle NPÚ. S kritikou současné architektury nešetří. V hlavním městě podle něj vzniklo za posledních třicet let jen několik málo staveb, které by si zasloužily chválu. Řadí mezi ně například Tančící dům nebo hotel Metropol na Národní třídě. Poslechněte si celý rozhovor a dozvíte se například, které budovy jsou pravou ukázku brutalismu a proč je tento styl ohrožený i v zahraničí.


"O stavby poválečné éry se neumíme starat"

Dalším přednášejícím na konferenci a současně hostem Podcastle NPÚ byl historik architektury Petr Vorlík. V rozhovoru jsme probírali spojitosti mezi komunistickou ideologií a českou moderní architekturou. Jaké velkolepé vize pro Prahu se nikdy neuskutečnily a proč se první obyvatelé Jižního Města museli při cestě domů brodit bahnem, se dozvíte v našem podcastu.Dalším výstupem projektu je rovněž online výstava s názvem To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice. V rámci výzkumného projektu byly také vydány čtyři publikace.

Výstava:
To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice

Výstava s názvem To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice byla v minulém roce dlouho odkládaná a zavřená kvůli koronové pandemii, nyní ji ovšem můžete navštívit alespoň virtuálně. Navštívit můžete i tuto mapovou aplikaci a prozkoumat, kde přesně se stavby nachází. Výstava, završující pětiletý intenzivní výzkum, se snaží upozornit na kvality architektury sledovaného období, přiblížit ji široké veřejnosti, dosáhnout posílení společenského povědomí, a tím i její ochrany a řádné péče. Výzkum se zabýval moderní architekturou mezi roky 1960–1980 v rámci programu NAKI II. Jeho součástí je i vydaný dvousvazkový katalog Architektura 60. a 70. let v České republice, který je možný zakoupit v e-shopu NPÚ.

 

Publikace:

V rámci výzkumného projektu byly v jednotné ediční řadě vydány čtyři monografie, věnující se podrobně vybraným stavbám. Zakoupit si je můžete na našem e-shopu NPÚ.

 

Fotodokumentace konference:


Zprávy

Vyšla Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století

7. 12. 2020

Cílem publikace je vytvoření metodického postupu, na základě kterého lze postupovat při výzkumu, identifikaci, dokumentaci, evidenci a hodnocení architektury budov a...

3D model budovy pražského Transgasu

10. 8. 2020

Alespoň hrubý model BIM k budově pražského Transgasu vznikl jako původně neplánovaný výsledek projektu. K dispozici je nyní on-line.

Vychází nová publikace: Transgas. Areál řídicí ústředny Tranzitního plynovodu a budova FMPE v Praze

1. 7. 2020

Jako neplánovaný výstup projektu vznikla monografie představující osudy tzv. Transgasu, brutalistního areálu na rozhraní pražského Nového Města a Vinohrad. Nedávno...

Mapa významných staveb spuštěna

8. 6. 2020

Další z výstupů projektu, který byl zakomponován do webového portálu, je specializovaná mapa. Výběr ze zkoumaných staveb, který byl dříve vložen do databázového systému...

Publikace Hotel Intercontinental v Praze je nyní k dispozici i v on-line verzi

13. 1. 2020

Publikace, která vyšla na konci roku 2019, svým názvem přitahuje pozornost k ikonické stavbě Prahy z přelomu 60.–70. let, slavnému hotelu Intercontinental. Sebevědomá...

Publikace Obchodní dům Prior/Kotva je nyní k dispozici i v on-line verzi

23. 1. 2019

Monografie se zabývá budovou obchodního domu Prior/Kotva v Praze (1969–1975) od architektů Vladimíra a Věry Machoninových a místem, jež zaujímá ve struktuře města....

Nádraží Ostrava-Vítkovice v dynamickém 3D modelu

18. 12. 2018

Výzkum budovy železničního nádraží Ostrava-Vítkovice probíhal v rámci projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti...

Uvedení publikace o nádraží Ostrava-Vítkovice se ponese ve stylu 60. let

29. 1. 2018

Národní památkový ústav vydal odbornou monografii Nádraží Ostrava-Vítkovice / historie / architektura / památkový potenciál. Pokřtěna bude ve čtvrtek 15. února 2018 v 17...

Publikace „Nádraží Ostrava–Vítkovice“ byla vydána

8. 11. 2017

V rámci projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ připravil autorský tým pod...


Partneři