Lucemburský rok

1. 1. 2016 až 31. 12. 2016

U příležitosti 700. výročí narození císaře Karla IV. pořádá Národní památkový ústav řadu akcí věnovaných nejen největšímu Lucemburkovi, ale i stopám, které jeho rod zanechal na území Čech a Moravy.

Lucemburský rok 2016 je v pořadí šestým ročníkem projektu Po stopách šlechtických rodů, jímž každoročně připomínáme nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody utvářející v průběhu staletí dějiny našeho státu. Lucemburský rok začal symbolicky na Karlštejně – výstavou Karlštejnský poklad a kultura dvorského prostředí Karla IV. prezentující vzácné předměty denní potřeby, nalezené v 19. století při stavebních úpravách hradního sídla. V průběhu návštěvnické sezony následovaly hlavní výstavu dvě další expozice – Lev a orlice, připomínající moravské Lucemburky na královském hradě Veveří, a Následovníci svatého Jiří na zámku v Jindřichově Hradci, sledující pronikání vlivu lucemburského dvora do prostředí nejvyšší zemské aristokracie.

Výstavy a kulturní akce k Lucemburskému roku 2016 připravilo téměř třicet hradů, zámků a klášterů, v jejichž historii zanechala lucemburská éra nesmazatelné stopy. Slavné období českých a moravských dějin, každodennost lucemburského věku, jeho dvorskou kulturu i široké kontakty Lucemburků na evropské panovnické rody tak připomínají hrady Křivoklát, Žebrák, Točník, Velhartice, Loket, Krakovec, Bouzov, Šternberk, královská mincovna v Jáchymově, zámek v Krásném Březně, klášter v Kladrubech a františkánský klášter v Chebu. Jedním z vrcholů Lucemburského roku 2016 byla tradiční velkolepá Hradozámecká noc, která poslední sobotu v srpnu uzavřela prázdninovou sezonu na desítkách českých a moravských památek.

Lucemburský rok však nekončí ani s příchodem zimního období, protože mnohé hrady a zámky zvou malé i velké návštěvníky na Královský advent – bohatou nabídku předvánočně laděných koncertů, výstav, řemeslných jarmarků a dalších akcí na českých a moravských památkách spojených s Lucemburky i dalšími významnými panovnickými rody.Zprávy

Lucemburský rok a výročí narození Karla IV. oslaví památky unikátními výstavami a zajímavými programy

28. 4. 2016

Pomyslné putování po stopách šlechtických rodů dospělo v 6. ročníku stejnojmenného projektu k Lucemburkům – a samozřejmě i k nejslavnějšímu z nich, Karlu IV., od jehož...

Výstava Doba králů a císařů - lucemburské architektonické dědictví severozápadních Čech

25. 4. 2016

Výstava je stejně jako jiné projekty připomínkou 700. výročí narození císaře Karla IV. z lucemburské dynastie. Představované památky se však nevztahují pouze k době...

Lucemburský rok začíná. Připomene císaře Karla IV. i celý rod Lucemburků

29. 2. 2016

V letošním roce si připomínáme 700. výročí narození Karla IV., českého krále a římského císaře. Národní památkový ústav se zapojuje do oslav výstavami, okázalými...


Tiskové zprávy

Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora Karla IV.

6. 5. 2016

vydal ÚPS v Praze

Na Karlštejně byla v pátek 6. května slavnostně otevřena výstava Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora Karla IV. Téměř 400 zlacených předmětů denní potřeby i...

Lucemburský rok NPÚ se rozjíždí – a nejen na hradech a zámcích

26. 4. 2016

Lucemburský rok, tedy akce a programy, kterými letos Národní památkový ústav připomíná krále a císaře Karla IV. i jeho rod, dobu a stavby, které jsou s ním spojeny, se...

Castles and Chateaux in the Czech Republic launch the Year of the House of Luxembourg 2016

7. 3. 2016

State-owned castles and chateaux administered by the National Heritage Institute (NPÚ) are launching the Year of the House of Luxembourg in which, by various events and...

Hrady a zámky vstupují do lucemburského roku

1. 3. 2016

Státní hrady a zámky spravované Národním památkovým ústavem vstupují do lucemburského roku, v němž si rozličnými akcemi a programy – zábavnými i odbornými – připomenou a...


Partneři