Málokdo ví, že...

18. 9. 2019 až 31. 12. 2019

Česká televize jako médium veřejné služby podporuje kulturu všemi dostupnými cestami a snaží se tak přispívat ke kultivaci prostředí, ve kterém žijeme. Každý rok podpoří desítky jedinečných projektů právě z oblasti charity, kultury, umění, sportu nebo vědy, které obohacují českou společnost.

Kulturní program ČT art vznikl 31. srpna 2013. Jeho start umožnil nejen to, aby se tradiční pořady o umění objevily v divácky atraktivnějších časech, ale přispěl i k tvorbě nových kulturních formátů.Za šest let existence tak ČT art nabídl 377 divadelních představení, oper, muzikálů a baletů. V loňském roce uvedl ČT art 31 českých a 174 zahraničních artových filmů, z nichž se polovina vysílala v původním znění s titulky.

Málokdo ví, že...

Partneři