Cíle a poslání NPÚ

Národní památkový ústav je odborná a výzkumná organizace státní památkové péče s celostátní působností. NPÚ je státní příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem kultury ČR.

Činnost Národního památkového ústavu lze rozdělit
na dvě základní části:

  • odborné usměrňování péče o památky a památkově chráněná území a s tím související výzkum a vývoj
  • péče o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména hradů a zámků, které jsou v přímé správě Národního památkového ústavu

zpět na NPÚ jako instituce