Přednáška pro veřejnost: Vlna, bavlna a len. Ohlédnutí za textilním průmyslem Moravy a Slezska

Vzdělávání

  • 18. 5. 2016
  • 17.00–18.30

Vlna, bavlna a len. Ohlédnutí za textilním průmyslem Moravy a Slezska.

Michaela Ryšková

Územní odborné pracoviště v Ostravě zve na další z cyklu pravidelných přednášek pro veřejnost. Přednáška se uskuteční ve středu 18. května v 17 hodin v zasedací místnosti pracoviště na adrese Odboje 1, Ostrava - Moravská Ostrava.

Textilní výroba patřila na Moravě a ve Slezsku k nejrozvinutějším průmyslovým odvětvím. Vycházela z místních surovin – vlny a lnu, ke kterým přibyla importovaná bavlna. V průběhu 19. a 20. století vznikly stovky textilních továren, které zásadním způsobem ovlivnily podobu řady měst. Na příkladu několika textilních center (Brna, Šumperka, Frýdku-Místku a Krnova) budou představeny důležité milníky vývoje, proměny měst i krajiny, charakteristiky jednotlivých provozů i architektura textilních továren.

Více informací o přednáškách pro veřejnost:

Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz