Dendrochronologie – cesta do minulosti ve dvou verzích aneb když dva dělají totéž ...

Vzdělávání

  • Odboje 1, Ostrava ()
  • 14. 10. 2021
  • 16.30–17.45
  • zdarma

Přednáška Josefa Kyncla o zajímavém oboru - letokruhové analýze.

Dendrochronologie je obor s velmi širokým uplatněním a v minulosti vždy některé převládalo. Zprvu se jednalo o datování kulturních objektů. V 70. letech 20. století nastal „veliký hlad“ po absolutně přesně odatované organické hmotě a vypukl hon za nejstarším vzorkem. Letokruhová chronologie nejstarších částečně zkamenělých kmenů stromů se ukázala jako jediná možná cesta. Podmíněna je ovšem nepřerušeným propojením s chronologií soudobých živých stromů. Nabízely se dva možné zdroje: jeden ve středozápadní Evropě s těžištěm v Německu, druhý v Irsku.

Přednáška se věnuje dvěma dobrodružným výpravám do nejhlubší minulosti. Jedna skupina vědců, jak bylo naznačeno, působila v Německu, druhá v Irsku. Obě narážely na nečekané překážky, jejichž překonávání bylo mnohdy strastiplné, a jejich charakter zrcadlil také rozdílný historický vývoj obou zemí.

Jaké vlastně je konečné (asi už definitívní) skóre obou cest? Jakou výslednou dataci se vědcům podařilo získat? Německo: 10461 př. Kr. (pozdní glaciál – mladší dryas), Irsko: 5289 př. Kr. (atlantik – klimatická změna).

Josef Kyncl (roč. 1939) se celoživotně se zabývá dendrochronologickým datováním. Je autorem knihy Letokruhy jako kalendář i záznamník (2017), nadšeným popularizátorem oboru. Od 70. let 20. století se podílel na zpracování historického dřeva ze záchranného archeologického výzkumu v prostoru asanovaného městského jádra Mostu z důvodu rozšiřování povrchové těžby hnědého uhlí. Od roku 1985 do roku 1999 pracoval v Botanickém ústavu v Průhonicích. Po odchodu z Botanického ústavu do důchodu založil roku 2000 Josef Kyncl soukromou dendrochronologickou laboratoř – dnes DnedroLab Brno. V roce 2005 se k laboratoři připojil i syn Tomáš Kyncl.