Dny lidové architektury Plzeňského kraje

Společenské akce

V letošním roce se uskuteční již 9. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, tentokrát s centrem v národní kulturní památce Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci, respektive v Expozici lidové architektury v Chanovicích. 

Záměrem a přáním pořadatelů je, aby se Dny lidové architektury staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a zároveň impulsem k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

Národní kulturní památka Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci dominuje Bolevecké návsi a nabízí nahlédnutí, jak se žilo sedlákům v okolí Plzně, jak prožívali běžné každoroční činnosti, a v neposlední řadě tvoří klidnou oázu v bouřlivém městě. Dvůr prošel citlivě provedenou kompletní památkovou obnovou. Právě zde se v sobotu 17. července uskuteční slavnostní zahájení Dnů lidové architektury.

Celodenní bohatý moderovaný doprovodný program nabídne návštěvníkům ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních potravin i dalších výrobků, vystoupení folklorní skupiny Máj z Blatnice u Plzně, prohlídky interiérů selského dvora, výstavu Lidové stavby Plzně.

Selský dvůr U Matoušů se rovněž stane výchozím bodem Putování za lidovými stavbami Plzně, během nějž se zájemci seznámí s vybranými unikátně zachovanými památkově chráněnými historickými centry Božkova, Koterova a Černic, původně samostatnými vesnickými sídly v blízkosti Plzně. Asi tříhodinovou trasu exkurze s odborným výkladem bude možno absolvovat zdarma autobusem, který vyjede ve 13:00 hodin od Selského dvora U Matoušů v Bolevci. Účast je možno si rezervovat předem na e-mailové adrese e.henkrichova@foibos.cz nebo na tel. 777 100 557. Základní informace o Putování rovněž poskytne speciálně k těmto účelům vydaná skládačka, jež obsahuje i údaje o mnoha dalších význačných dokladech vesnického stavitelství v Plzeňském kraji.

Závěr Dnů lidové architektury Plzeňského kraje proběhne v sobotu 24. července opět s doprovodným programem v Expozici lidových staveb v Chanovicích, kam Vlastivědné muzeum v Klatovech transferuje a veřejnosti zpřístupňuje v terénu ohrožené převážně roubené vesnické stavby z Šumavského předhůří a Horažďovicka.

Záštitu převzal primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa.


 Informace ke Dnům lidové architektury Plzeňského kraje 2021 lze získat na webových stránkách:

www.lidove-stavby.cz; www.visitplzen.eu; www.plzensky-kraj.cz; www.npu.cz; www.zcm.cz/o-muzeu/objekty/narodopisne-muzeum-plzenska; www.muzeum.klatovynet.cz/muzeumkt/; www.chanovice.cz; www.propamatky.info; www.vecerni-praha.cz