Víkend otevřených zahrad

Kulturní akce

Po všechny dny se uskuteční komentované procházky parkem. Průvodce návštěvníky seznámí s koncepcí přírodně krajinářských parků, historií parku krásnodvorského a také se stavbami, které se v něm nachází. Vyprávět bude i o probíhajících či chystaných projektech obnovy. Součástí procházky je také návštěva běžně nepřístupné barokní zahrady na severní terase. Délka procházky 120 minut. Vstupné 130 Kč, snížené vstupné 100 Kč.

V parku bude pro zájemce připravena individuální zážitková hra "Apatyka pana hraběte" zaměřená na květenu zámeckého parku.

Pro příchozí bude otevřena běžně nepřístupná Francouzská zahrada.

V zámeckém areálu se koná výstava "Přerušený hovor". Výstava je součástí projektu „Současné umění v kontextu historické památky“. V letošním roce zámek Krásný Dvůr spolupracuje s Galerií HYB4 a Kampusem Hybernská. Pro výstavu, která přímo reaguje na romantická zákoutí místního parku, byla vybrána díla absolventů ateliéru figurálního sochařství a medaile Akademie výtvarných umění v Praze. Kurátorem výstavy je Filip Kazda. 

 

Komentované procházky zámeckým parkem:

12. června 15:00

13. června 11:00