PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS - Rok osvícenské šlechty

Vzdělávání

 • Zámek Třeboň - Schwarzenberský sál ()
 • 11. 7. 2021
 • 19.00–20.00

 • 15. 8. 2021–15. 8. 2021
 • 19.00–20.00

 • 19. 9. 2021–19. 9. 2021
 • 19.00–20.00

 • 24. 10. 2021–24. 10. 2021
 • 19.00–20.00

 • 14. 11. 2021–14. 11. 2021
 • 19.00–20.00
 • dobrovolné

Srdečně Vás zveme na 2. ZÁMECKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS,
u příležitosti letošního tematického roku Národního památkového ústavu
ROK OSVÍCENSKÉ ŠLECHTY


Jelikož je zámek od roku 1660 až do roku 1947 spojený s významným jihočeským rodem Schwarzenbergů, budeme se věnovat právě jim...
Odborníci na daná období i šlechtické rody, stejně tak i na aktivity Schwarzenbergů,
přednesou ve Schwarzenberském sále třeboňského zámku svá témata, jimiž budou posluchačům
představeny události a osobnosti, jež utvářely kulturu na knížecích panstvích po 2 vrcholná staletí.

 

ŠLECHTICKÝ ŽIVOTNÍ STYL PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ

přednášky se konají ve Schwarzenberském sále,
vždy od 19.00 hodin, vstupné dobrovolné


neděle 11. července 2021
neděle 15. srpna 2021 /
Lednicko-valtický areál
neděle 19. září 2021
neděle 24. října 2021
neděle 14. listopadu 2021 /
Lékaři ve službách Schwarzenbergů


program bude upřesněn nejpozději do konce května 2021
změna termínu s ohledem na pandemii vyhrazena


Pozvaní odborníci:
Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.
Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
Mgr. Michal Konečný
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.