Vánoční mše svatá svátku sv. Štěpána v klášteře Kladruby

Společenské akce

Svatoštěpánská vánoční mše v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mši slouží P. Miroslav Martiš.

Akce se v klášteře Kladruby uskuteční pouze pokud to dovolí pandemická situace a v souladu s protiepidemickými opatřeními.