Přeshraniční výstava POZOR STAVENIŠTĚ: Stavba a bydlení ve středověku

Výstava

  • MAMUZ Schloss Asparn/Zaya ()
  • 1. 6. 2020–22. 11. 2020
  • 10.00–17.00
Foto © MAMUZ Schloss AsparnZaya

Jak se ve středověku budovaly jednoduché stavby nebo velké hrady? K jakému účelu stavby sloužily a jakou funkci plnily? A jaké se tehdy používaly nástroje?

Přeshraniční výstava “ACHTUNG BAUSTELLE: Bauen und Wohnen im Mittelalter / POZOR STAVENIŠTĚ: Stavba a bydlení ve středověku” nahlíží pod ruce středověkým architektům a představuje život ve vesnicích, městech, hradech a klášterech příhraniční oblasti Dolního Rakouska a České republiky. Výstava se zaměřuje také na středověké zemědělství, obživu, život, domácnost a obchod.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích zapůjčil na výstavu do rakouského MAMUZ Schloss Asparn/Zaya  osmnáct artefaktů nalezených při archeologických výzkumech vedených na hradech Landštejn a Vítkův Kámen. Jedná se o archeologické nálezy, které souvisejí s výstavbou, každodenním životem a obranou hradů.

  • Termín konání výstavy: 1. června 2020 - 22. listopadu 2020
  • Místo konání: MAMUZ Zámek Asparn/Zaya (Schlossgasse 1, 2151 Asparn/Zaya)

Pět sálů přibližuje následující témata:

  • Bydlení: vývoj domů a sídlišť, zařízení obydlí
  • Vládnout & chránit: hrady v průběhu času, jejich funkce, hmotná kultura elity
  • Jídlo & práce: obživa, zemědělství, řemeslo, výroba
  • Město: zakládání měst, každodenní život, šperky a peněžnictví
  • Klášter: vývoj klášterů, jejich funkce a architektura

Jednotlivé oddíly jsou uspořádány chronologicky, aby bylo možné sledovat jejich historický vývoj. Výstava obzvlášť vyzdvihuje typické dobové aspekty a rysy společné pro obě země.

Výstava je realizována v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika. Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních regionech Dolního Rakouska a České republiky prostřednictvím společných výstavních projektů a edukačních programů. Součástí výstavy jsou exponáty z institucí obou zemí.

Paralelně k výstavě bude v roce 2020 jako hlavní výstavní objekt v areálu zámku MAMUZ v Asparn/Zaya vybudována rekonstrukce slovanského kostela z období raného středověku, která je založena na na archeologických výzkumech prováděných na jihomoravském nalezišti Pohansko.

Zároveň s touto stavbou bude v roce 2020 a letech následujících vybudován v jižních Čechách v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova nový Archeoskanzen Trocnov prezentující život v období vrcholného středověku, stavby a stavební postupy této doby. Výstavba bude probíhat formou experimentu osvědčující metody a proces stavby ve středověku. Výstavba Archeoskanzenu Trocnov rovněž doprovází výstavní projekt prezentovaný v zámku MAMUZ Asparn/Zaya.

Prostřednictvím rekonstrukcí středověkých staveb, jako je rotunda v Asparn/Zaya či Archeoskanzen Trocnov, bude moci návštěvník zažít na vlastní kůži, jak se žilo ve středověku a jak vypadaly stavby té doby. Vybudované partnerství mezi archeoparky Asparn/Zaya a Trocnov vytváří ucelenou nabídku kulturně-historického zprostředkování.

Tisková zpráva.

Další informace na webových stránkách MAMUZ!

MAMUZ Zámek Asparn/Zaya
Schlossgasse 1, 2151 Asparn/Zaya
www.mamuz.at

Otevírací doba
Úterý – Neděle 10:00 – 17:00. Pondělky zavřeno kromě svátků.

Kontakt:
Ines Oberngruber, BA – tisk & marketing
0664/60499290, ines.oberngruber@mamuz.at

Související zprávy

Přeshraniční výstava POZOR STAVENIŠTĚ: Stavba a bydlení ve středověku

29. 9. 2020

Jak se ve středověku budovaly jednoduché stavby nebo velké hrady? K jakému účelu stavby sloužily a jakou funkci plnily? A jaké se tehdy používaly nástroje?