Duo Manera (Plasy)

Kulturní akce

  • Zrušeno

Vzhledem k situaci ohledně Covid-19, je koncert zrušen! (Předpokládáme jeho uskutečnění v náhradním termínu na jarře 2021.)

Koncert Soni Virmové a Miroslava Žáry na podporu Obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Koncert v ambitové chodbě konventní budovy.

Dobrovolné vstupné bude použito pořadatelem (Římskokatolická farnost Plasy) na finanční spoluúčast výše uvedeného projektu obnovy plaského kostela.