Archeologické léto 2020 - Raně středověké opevnění a osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína

Netradiční prohlídka

Val a Kamenná věž z doby bronzové u Velešína | © NPÚ ÚOP ČB
  • Vydejte se po stopách předků a navštivte vybrané archeologické památky v jižních Čechách!
  • Zveme  Vás na komentovanou prohlídku archeologické lokality Obranný val a Kamenná věž u Velešína, které vás přenesou do osídlení doby bronzové!

Prohlídka se koná v rámci akce Archeologické léto 2020, které pořádají Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími archeologickými pracovišti.

Účast na komentované prohlídce je bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat na https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto/

Lokality velešínský obranný val a Kamenná věž u Velešína jsou známé již řadu let, avšak díky nedávnému archeologickému výzkumu je možné je lépe datovat.

  • Velešínský val je poměrně zřetelně viditelný, 200 m dlouhý a až 5 m vysoký s nepříliš výrazným příkopem. Dříve se myslelo, že pochází z třicetileté války, ale nový výzkum prokázal jeho raně středověké stáří. To znamená, že ostrožna nad řekou Malší patří k dalším raně středověkým hradištím v regionu, jako jsou Branišovice či Doudleby.
  • Lokalita Kamenná věž byla pro svou polohu využívána ve více dějinných obdobích, první známky jsou z neolitu a posléze ze starší doby bronzové. Na lokalitě se nachází i pozůstatky vrcholně středověkého osídlení, zřejmě souvisejícího s hradem Velešín na protější ostrožně.

Délka prohlídky: 1 hodina

Náročnost: středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén).

Termíny: 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13.8. 2020, začátek vždy ve 14 hodin

Průvodce: Mgr. et. Mgr. Monika Konrádová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Sraz účastníků:  přímo na lokalitě, přesné místo včetně gps souřadnic je uvedeno na webu Archeologické léto.

Související zprávy

Archeologické léto v jižních Čechách

16. 6. 2020

Vydejte se po stopách našich předků a navštivte s námi archeologické památky ve vašem okolí! Po celé republice probíhá v létě 2020 řada prohlídek se zkušenými...

Související akce

Třísov oppidum - letecký pohled | © NPÚ ÚOP ČB
Netradiční prohlídka

Archeologické léto 2020 - Keltské oppidum Třísov

  • Keltské oppidum Třísov ()
  • 10. 7. 2020
  • 13.00–14.30