Představení II. svazku Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji

Pro odborníky

  • Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav
  • 20. 8. 2020
  • 11.00

Při příležitosti vydání nové publikace Národního památkového ústavu bude ve čtvrtek 20. srpna v 11 hodin představena na náměstí v Mladé Boleslavi u sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty odborná publikace Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji, II. svazek, autorů Vratislava Nejedlého, Kateřiny Adamcové, Zdenky Gláserové Lebedové, Viktora Kovaříka, Pavla Zahradníka a fotografa Jana Lebedy. Knihu vydal na sklonku roku 2019 Národní památkový ústav za finanční spoluúčasti Středočeského kraje. Tato publikace se řadí k další v minulosti vyšlé soupisové literatuře shodného autorského týmu, který zpracovává tyto památky na celém území Čech.

Druhý svazek dvoudílné publikace Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji představuje nejen soupis těchto památek, které mají mnohdy zásadní urbanistický a krajinářský význam ve volné krajině, ale též podrobnou dokumentaci včetně množství unikátních dobových i současných fotografií v dalších šesti okresech středočeského regionu (okr. Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník). Druhý svazek publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území, jejichž majorita vznikla v období 18. a 19. století. U každého sloupu či pilíře byla pořízena fotodokumentace, vyhledány základní uměleckohistorické a historické údaje, prostudovány archivní prameny, provedena analýza materiálu sochařských děl, zejména ve vztahu k jejich poškození a dochovaným povrchovým úpravám.

Zájemcům o historii regionu a památky i odborné veřejnosti jsou tak již k dispozici oba svazky věnované Středočeskému kraji. Součástí prvního svazku byly též úvodní shrnující odborné texty pojednávající o statistice, ikonografii a uměleckohistorickém vývoji těchto památek na území Středočeského kraje, nechybí ani studie o domácí literatuře věnované těmto památkám včetně výběrového soupisu cizojazyčné odborné literatury dovedené až do současnosti. Součástí druhého svazku je též mj. bohatá barevná obrazová příloha a fotodokumentace stratigrafie povrchových úprav u vybraných památek.