Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši

Výstava

  • Univerzitní centrum Masarykovy univerzity v Telči, Náměstí Zachariáše z Hradce 2, Telč ()
  • 10. 6. 2020–13. 9. 2020
  • Vstup volný.
Ozdobná kartuš  a letopočet dokončení stavby nad vstupním portálem jezuitské koleje v Telči

Otevírací doba výstavy:
Pondělí až sobota od 10 do 17 hod.
Neděle od 10 do 15 hod.
Připraven doprovodný program.
Vstup volný.
www.jezuitetelc.cz

Období 17. a 18. století představuje dosud méně známou, ale velmi důležitou kapitolu dějin Telče i bývalého panství, v němž se město díky působení jezuitského řádu stalo významným regionálním centrem kulturního a duchovního života.

Expozice Vás seznámí s dějinami telčské koleje a probačního domu. Nahlédnete do života zdejší komunity a zejména do způsobu prožívání tzv. třetí probace – závěrečné fáze formace jezuity, pro kterou byl zdejší dům zřízen. Zjistíte, jak jezuité ovlivňovali nejen náboženský život ve městě i okolí.

Na jednom místě a ve vzájemných souvislostech si prohlédnete vzácně dochované předměty dokumentující sloužení liturgie, organizování duchovních slavností, chod škol a semináře či provozování lékárny. Architekturu, mobiliář kostelů i drobnou sakrální architekturu Vám představí reprodukce dobových plánů, fotografie dnešního stavu, a především jedinečné 3D vizualizace, které Vám ukáží současnou podobu i historickou rekonstrukci bývalé jezuitské koleje, řádového kostela Jména Ježíš a farního kostela sv. Jakuba.

Jste zváni také k nahlédnutí do telčské jezuitské knihovny, která Vám otevře své dveře v prostorách premonstrátské kanonie v Nové Říši (21. 6. – 4. 10. 2020).

 

Související zprávy

Poznejte Telč barokní!

4. 6. 2020

Návštěvníci Telče mají v létě příležitost prozkoumat dosud málo poznanou stránku historie tohoto města známého jako renesanční perla Moravy. Do zdejší bývalé jezuitské...

Výstava pětiletého projektu připomene jezuity v Telči

20. 3. 2020

V letošním roce končí pětiletý projekt s názvem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. S jeho výsledky je již od začátku roku veřejnost seznamována formou přednášek....