Konference Obnova památek – sgrafita

Pro odborníky

 • Masarykova kolej, Praha ()
 • 17. 3. 2020–18. 3. 2020
 • 9.00–17.00
Psaníčková sgrafita na Kosti | © NPÚ, ÚOP v Josefově

Výroční dvacátý ročník konference se bude věnovat sgrafitové výzdobě historických staveb. V úterý 17. března se konají přednášky a doprovodná výstava v budově Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6, o den později se uskuteční exkurze po významných pražských památkách. Konferenci pořádá společnost STUDIO AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví pod záštitou a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Fakultou architektury ČVUT v Praze a Českým národním komitétem ICOMOS. Při platbě do 21. 2. 2020 získají účastníci odbornou publikaci k tématu konference zdarma.

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete na stránce pořadatele.

Program přednášek:

 • Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka: Úvodní vystoupení
 • Pavel Jerie - Národní památkový ústav, generální ředitelství: Přehled sgrafit od počátku do současnosti v ČR
 • Doc. Ing.arch. Milena Hauserová, CSc. - Fakulta architektury ČVUT: Sgrafito z hlediska památkových přístupů
 • Prof. Ing.arch. akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT v Praze, vedoucí Ústavu památkové péče a ČNK ICOMOS, president: Technika provádění sgrafit
 • Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. - Národní památkový ústav, vedoucí technologické laboratoře: Technologické aspekty záchrany sgrafit v nádvoří státního hradu Švihov
 • Ing.arch. Petr Chotěbor, CSc. a Mgr. Petr Měchura, Ph.D. - Kancelář prezidenta republiky: Sgrafitová výzdoba Míčovny v Královské zahradě a její restaurování
 • Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. - Národní památkový ústav, ředitel ÚPS České Budějovice: Typologie sgrafit v jižních Čechách a metody jejich restaurování
 • MgA. Zuzana Wichterlová - Fakulta restaurování Univerzita Pardubice, restaurátorka nástěnných maleb a sgrafita: Současné a minulé přístupy k restaurování renesančních sgrafit zejména na příkladech ze Slavonických fasád
 • Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. - Fakulta restaurování Univerzita Pardubice, proděkan a vedoucí Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita: Vývoj a údržba sgrafitové výzdoby zámku Litomyšl
 • Mgr. Ludmila Drncová - Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni: Soubor sgrafitové výzdoby průčelí měšťanských domů v Plzni podle návrhů Mikoláše Alše