Příběhy hradů Zlínského kraje v zámecké věži Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Výstava

 • Arcibiskupský zámek v Kroměříži (zámecká věž) ()
 • 17. 9. 2019–22. 9. 2019
 • 9.00–17.30

 • 23. 9. 2019–23. 9. 2019
 • 11.00–17.30

 • 24. 9. 2019–29. 9. 2019
 • 9.00–17.30

 • 30. 9. 2019–30. 9. 2019
 • 11.00–17.30

 • 5. 10. 2019–6. 10. 2019
 • 9.00–15.30

 • 12. 10. 2019–13. 10. 2019
 • 9.00–15.30

 • 19. 10. 2019–20. 10. 2019
 • 9.00–15.30
 • vstup v rámci vstupného na zámeckou věž

Výstava mapuje dosavadní výsledky dlouhodobého soustavného odborného bádání v oblasti stavebního vývoje hradních lokalit Zlínského kraje. Jednotlivé hradní lokality jsou na výstavě prezentovány fotografiemi ze současné doby, doplněny kresbami, které představují možnou podobu středověkých sídel z dob dávno minulých. Nedílnou součástí výstavy jsou i názorné ukázky památkové péče o torzální architekturu, která je velmi cenným a nenahraditelným zdrojem informací o dávno zapomenutých stavebních postupech.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 17. září do 20. října 2019 v zámecké věži Arcibiskupského zámku v Kroměříži, vždy v návštěvní dobu.

"Středověká krajina hustých neprostup­ných lesů s nedobytnými hrady na do­minantních kopcích. K hradům táhnou zbrojnoši v naleštěných brněních na mohut­ných koních. Obléhají je, utkávají se v litých šermířských soubojích. To je klukovská před­stava plná romantiky. A z ní se zrodilo nadšení, proměněné v touhu dozvědět se něco o vý­voji hradních staveb, o jejich opevnění a hlav­ně o životě v jejich areálech," uvádí autor výstavy Jiří Holík.

Výstava vznikla v návaznosti na vydání knižní monografie Hrady Zlínského kraje, publikaci v roce 2018 vydal Spolek přátel hradu Lukova ve spolupráci se Zlínským kraje za finanční podpory řady měst a obcí, v jejichž katastru se nachází hrad či jeho pozůstatky.

Vstup na výstavu je v rámci vstupného na zámeckou věž: základní vstupné 80 Kč / snížené vstupné 60 Kč

Facebook událost

Komentované prohlídky výstavy a zámecké věže: středy 9. 10. a 16. 10., vždy od 16 hod. Kapacita prohlídky je omezena, je nutná rezervace na e-mailu uop.kromeriz@npu.cz. Vstup zdarma

 

 

Související akce

Netradiční prohlídka

Komentovaná prohlídka výstavy Příběhy hradů Zlínského kraje

 • Arcibiskupský zámek v Kroměříži (zámecká věž) ()
 • 16. 10. 2019
 • 16.00