Středy s odborníky - Dědictví moci, slávy a štědrosti

Netradiční prohlídka

Dědictví moci, slávy a štědrosti - obnova zámku a Podzámecké zahrady z prostředků EU - komentovaná prohlídka s projektovým manažerem Štěpánem Sittkem