Hovory s kastelány: O zámku Opočno s Tomášem Kořínkem

Vzdělávání

  • Liliová 5, Praha ()
  • 3. 12. 2019
  • 17.30
II. nádvoří

V úterý 3. prosince v 17.30 hodin navštivte přednášku kastelána zámku Opočno Tomáše Kořínka. Přednáška se koná v sídle NPÚ v domě U Voříkovských v Praze 1, Liliová 5. Vstup na přednášku je zdarma.

Areál opočenského zámku je jedinečným souborem památek dokládajících způsob života, vkus i myšlení části české společnosti v průběhu pěti století. V zámku obklopeném přírodně krajinářským parkem jsou dochovány historické interiéry s bohatými sbírkami obrazů a zbraní.

Generální ředitelství Národního památkového ústavu pokračuje v roce 2019 v již tradičním cyklu přednášek pro veřejnost nazvaném Hovory s kastelány. Vybrané hrady a zámky, zajímavosti z historie i osobní příběhy představí osoby nejpovolanější – správci památek.