Přednáška o středověku Prahy

Pro odborníky

 • Národní památkový ústav, Liliová 5 ()
 • 4. 4. 2019
 • 14.30

Národní památkový ústav spolu s Ústavem pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zvou všechny zájemce na zajímavou přednášku – Dzieje miast praskich do początku XV wieku, kterou přednese polský historik, profesor Mateusz Goliński z univerzity ve Vratislavi. Přednáška se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.30 hodin v budově Národního památkového ústavu v Liliové 219/5 v Praze na Starém Městě. Tématem přednášky bude prezentace nové publikace, věnované středověkým dějinám pražských měst. Pohled zahraničního badatele na dějiny hlavního města Českého království může být mimořádně zajímavý.

Mateusz Antoni Goliński (narozen 1960, Vratislav) je polský historik, zabývající se převážně historií středověkých měst, historií vojenství a středověkem Slezska. Přednáší na univerzitě ve Vratislavi. V roce 1984 zakončil studia historie na vratislavské universitě a získal titul magistra. Poté pracoval v Historickém ústavu univerzity ve Vratislavi jako asistent a v roce 1989 obhájil titul doktora humanitních věd v oblasti historie (práce Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku). V roce 1998 pak obdržel vědecký titul dr hab. pro oblast historie se specializací na středověk Polska (práce Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia (przestrzeń-podatnicy-rzemiosło)). Krátce poté získal místo mimořádného profesora a o několik let později profesora řádného. V roce 2001 obdržel od prezidenta Polské republiky titul profesora humanitních věd. Ve stejném roce se stal ředitelem Oddělení polské a obecné historie do 15. století v Historickém ústavu vratislavské univerzity. V roce 2012 se stal členem výboru historických věd polské Akademie věd. Jeho vědecká práce se soustřeďuje na historii středověku ve Slezku, a to zejména s ohledem na města a vojenství.

 • Inwentarze zbrojowni i arsenału księcia legnickiego Ludwika IV z lat 1662-1669, Legnica 1993.
 • Biogramy mieszczan wrocławskich do końca XIII wieku, Wrocław 1995.
 • Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy, Wrocław 2000.
 • Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku (spoluautoři: Jan Kęsik, Leszki Ziątkowski), Toruń 2002.
 • Środa Śląska, Wrocław 2003; współredaktor: Marta Młynarska-Kaletynowa.
 • Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy. Cz. 2, 2004
 • Namysłów. Z dziejów miasta i okolic (spoluautoři: Elżbieta Kościk, Jan Kęsik), Namysłów 2006.
 • Dolny Śląsk. Monografia historyczna (spoluautor: Wojciech Wrzesiński), Wrocław 2006.
 • Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku. Studium z historii kredytu i kultury materialnej, Wrocław 2006.
 • Urzędnicy miejscy Świdnicy do 1740 r. (spoluautor Jarosław Maliniak), Toruń 2007.
 • Przy wrocławskim rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji. Część 1: 1345-1420, Wrocław 2011.
 • Przy wrocławskim rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji. Część 2: 1421–1500, Wrocław 2015.
 • Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII-XVIII w., Toruń 2013.