EHD 2019: Jan Václav Bergl - vídeňský malíř ze Dvora Králové nad Labem (přednáška na opočenském zámku)

Kulturní akce

Jan Václav Bergl - vídeňský malíř ze Dvora Králové nad Labem (přednáška na opočenském zámku)

V září letošního roku uplyne 300 let od narození Jana Václava Bergla (1719–1789), význačného rakouského pozdně barokního malíře pocházejícího ze Dvora Králové nad Labem. Jednu z jeho jen několika málo zakázek, kterými se prezentoval ve svém rodném kraji, přitom představuje obrazový soubor Křížové cesty, namalovaný roku 1763 pro klášter kapucínů v Opočně.

Hlavním teritoriem malířova působení se jinak staly především Dolní Rakousy a Vídeň, kde se již před rokem 1750 natrvalo usadil.

Přednáška představí nejen Berglovy nejvýznamnější zákazníky, k nimž náležely zejména císařský dvůr (nástěnné malby v Schönbrunnu, v Hofburgu) a kláštery v Podunají (Melk, Kleinmariazell, Säusenstein), ale poukáže také na další objednavatele, prostřednictvím kterých se uplatnil v Uhrách – na Slovensku i v Maďarsku – a na Moravě.

Přednáší Petr Arijčuk z josefovského Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

Místo konání: sál tabulnice státního zámku Opočno

Akce v rámci Dnů evropského kulturního dědictví (EHD)

Na akcích může být správou zámku pořizován fotografický nebo filmový materiál (více zde).
Změna programu a termínu vyhrazena.