Bassano a Rubens v Bučovicích: přednáška Ústavu dějin umění

Pro odborníky

  • Ústav dějin umění Akademie věd ()
  • 13. 2. 2019
  • 16.30

Ústav dějin umění Akademie věd zve na přednášku z cyklu Collegium historiae artium, kterou přednese Tomáš Valeš na téma Bassano a Rubens v Bučovicích. Přednáška se uskuteční ve středu 13. února v 16.30 v zasedací místnosti (sál 117) Ústavu dějin umění, Husova 4, Praha 1.

Zámek v Bučovicích ukrývá nejen mistrovská díla středoevropského manýrismu, ale rovněž barokní kapli, jejíž podobu utvářeli (ať už přímo nebo nepřímo) umělci a umělecká díla z různých koutů Evropy. V bučovické kapli se tak potkaly aspekty italské, středoevropské a vlámské kultury, které daly vzniknout jednomu z pozoruhodných sakrálních prostorů raně barokní Moravy. Přednáška se pokusí nejen přiblížit ikonografii dochované výzdoby, ale také zodpovědět otázky týkající se recepce konkrétních obrazových předloh, případně možného autora malířské výzdoby.