Dny evropského dědictví 2019 na Horšovském Týně

Netradiční prohlídka

Státní hrad a zámek v Horšovském Týně se účastní akce Dny evropského dědictví.

Pro totu akci jsme si vybrali termín sobota 7. 9. 2019.

Kromě klasických prohlídek jsme pro vás připravili oblíbené prohlídky s kastelánem Jak se co dělá?. V letošním roce se podíváte do kostela Všech svatých v Horšově. Kromě klasické prohlídky interiérů se přenesete pomocí prezentace do minulosti kostela a budete moci sledovat jeho vývoj. Dále se dostanete do jednoho z nejstarších dochovaných krovů v západních Čechách.

Prohlídky začínají přímo u brány kostela v Horšově ve 14:00 a v 15:30 hodin. Vstupenky na pokladně zámku, nebo přímo v kostele, nebo zde.

Součástí jsou také zpřístupněné sklepy ukryté 7 metrů pod úrovní nádvoří, které si projdete se svíčkou s průvodcem v 11 a v 15 hodin. Vstupenky na pokladně zámku, nebo zde.

Klasické prohlídky zámku a hradu pro předem objednané skupiny Domovů pro seniory a Dětských domovů ZDARMA.