Pražská archeologie se představuje - přednáškový cyklus

Pro odborníky

Homepage webu Praha archeologická

Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i., a Národním památkovým ústavem pořádá v měsíčních intervalech cyklus přednášek PRAŽSKÁ ARCHEOLOGIE SE PŘEDSTAVUJE.

Druhá přednáška dr. Jaroslava Podlisky na téma Archeologie pražského podhradí v úterý 15. ledna 2019 v 18.00 přenáší těžiště zájmu na území pražských historických měst, jejichž počátky jsou spojeny s osídlením v prostoru mezi Pražským hradem a Vyšehradem. Archeologické výzkumy z posledních let přinesly řadu pozoruhodných informací o životě starých Pražanů, o jejich stavbách, činnostech a místech posledního odpočinku. Formou exkurzů bude posluchač seznámem s vybranými nálezy na území Malé Strany, Starého a Nového Města, obecně pak též s historií archeologického bádání v Praze a se současnou organizací archeologické práce.

První přednáška Ivany Boháčové Průvodce pražskou archeologií a vybraná témata z Prahy raného středověku se konala 7. prosince 2018 v souvislosti s uvedením 2. upraveného vydání jarního bestselleru Průvodce pražskou archeologií: Památky známé, neznámé i skryté, jehož první vydání bylo beznadějně vyprodáno, opět do distribuce.

Přednášky od počátku roku 2019 pokračují:

12. 2. 2019 Archeologické dotyky s pražskou románskou architekturou

       – přednášejí Zdeněk Dragoun a Michal Tryml, NPÚ

12. 3. 2019 Velká Praha a její archeologické zajímavosti

       – přednášejí Jan Hasil, ARÚ Praha, a Miroslava Šmolíková, Muzeum hl. m. Prahy
 

Přednášky se konají v 18.00 v klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1.

Vstupné: 40 Kč

▪ informace: Městská knihovna v Praze, tel.: 257 532 908; www.facebook.com/kulturaMKP
▪ online rezervace: www.mlp.cz/akce; pokladna tel.: 222 113 425
plakát ke stažení

Související zprávy

Průvodce pražskou archeologií vydán již podruhé

21. 11. 2018

Druhého, upraveného vydání se dočkala mimořádná a úspěšná odborná, populárně vědecká publikace pro širokou veřejnost Průvodce pražskou archeologií : Památky známé,...

Související akce

Pro odborníky

Pražská archeologie se představuje - první přednáška

  • Městská knihovna v Praze, ústřední knihovna, malý sál ()
  • 7. 12. 2018
  • 17.00–18.30