Pražská archeologie se představuje - první přednáška

Pro odborníky

Právě je v distribuci 2. upravené vydání jarního bestselleru Průvodce pražskou archeologií: Památky známé, neznámé i skryté, jehož první vydání bylo beznadějně vyprodáno.

Více nejen o této podařené a úspěšné knize se lze dozvědět na přednášce Průvodce pražskou archeologií a vybraná témata z Prahy raného středověku, kterou pořádá Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i., a Národním památkovým ústavem.

Doklady zaniklé minulosti středověké, ale i novověké Prahy odkrývají archeologové průběžně po mnohá desetiletí zejména v jejím historickém jádru. Nejde jen o pozůstatky monumentálních fortifikačních staveb raného a vrcholného středověku či románské kostely a domy, ale také pozůstatky běžného života, řemesel nebo vybavení domácností dávných Pražanů, jejich pohřebiště a hřbitovy. V první ze série přednášek se seznámíme s některými z významných objevů posledních desetiletí. Archeologie zcela pozměnila pohled na topografii a nejstarší raně středověké opevnění Pražského hradu a jeho podhradí a přinesla i mnoho nových poznatků o pohřbívání v historickém jádru Prahy. Přednáška představí některé veřejnosti nepříliš známé objevy z prostoru Hradčan a zavede posluchače i do období raného středověku na druhém pražském hradě Vyšehradě.

Přednáší PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

 

Související zprávy

Průvodce pražskou archeologií vydán již podruhé

21. 11. 2018

Druhého, upraveného vydání se dočkala mimořádná a úspěšná odborná, populárně vědecká publikace pro širokou veřejnost Průvodce pražskou archeologií : Památky známé,...