Přednáška Historie a proměny domu U Voříkovských s mimořádnou možností návštěvy jeho nejkrásnějších částí

Netradiční prohlídka

  • Dům U Voříkovských, Liliová 5, Praha 1 ()
  • 26. 10. 2018
  • 10.00

  • 26. 10. 2018
  • 13.00

V pátek 26. 10. bude v rámci dopolední a odpolední přednášky mimořádně zpřístupněno sídlo Národního památkového ústavu v Liliové ulici č. 5.

Přednášku na téma Historie a proměny domu U Voříkovských na Starém Městě pražském prezentuje Mgr. Ing. Jan Beránek, spoluautor stavebněhistorického průzkumu objektu. Následovat bude prohlídka vybraných prostor. Součástí prohlídky bude i výstava k Mezinárodnímu dni archeologie a na vlastní nebezpečí (příkré schody) bude umožněna prohlídka sklepení domu. Začátek akce bude v 10 a ve 13 hodin a potrvá asi hodinu. Návštěva bude zdarma, ale bude možná pouze po předchozí rezervaci.

Rezervace

Objekt, v uměleckohistorické literatuře nazývaný U Voříkovských, je významným měšťanským domem s bohatou historií, kterou sdílel s celým svým okolím v srdci Starého Města, v těsném kontaktu s kostelem sv. Anny (nynější centrum Pražská křižovatka). Nárožní dům se sestává z několika navzájem spojených, původně samostatných středověkých domů. Pojmenování domu pochází od rytíře Jana Bohuslava Voříkovského z Kundratic, který byl pražským primátorem v letech 1700–1723. První zmínka o domu pochází z roku 1325. Až do husitských válek náležel přilehlému klášteru dominikánek u sv. Anny. Od roku 1416 až do roku 1948 byl dům v majetku různých měšťanských rodin. Pravděpodobně již od 20. let 15. století zde existoval prosperující pivovar, zrušený až v 19. století. V jádru středověký dům se postupně rozrůstal, ve stávající podobě se dispozice ustálila až na počátku 17. století. Následovaly mladší barokní přestavby a nakonec úprava na nájemní činžovní dům. V roce 1948 byl dům znárodněn a užíván Státní knihovnou. Od roku 2005 jej spravuje Národní památkový ústav.