Pomníky Velké války v Karlovarském kraji

Výstava

  • Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory ()
  • 2. 10. 2018–6. 11. 2018

  • 9. 11. 2018–30. 11. 2018
  • Vstup volný.

Pořadatel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti a Krajská knihovna Karlovy Vary

Místo konání: vstupní chodba krajská knihovny, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

Termín: 2. – 30. listopadu 2018 (s výjimkou 7. a 8. listopadu)

Vstup volný.

Panelová výstava při příležitosti stého výročí konce první světové války přibližuje umělecky nejzajímavější pomníky věnované památce padlých, vybudované na území dnešního Karlovarského kraje. Pomníky obětem války výrazným způsobem spoluvytvářely charakter veřejného prostoru a zároveň jsou i hmotným odrazem soudobého uměleckého cítění. Podávají také svědectví o nezměrném rozsahu a hloubce tragédie, kterou první světová válka představovala.

V pohraničních oblastech byla bohužel řada pomníků zničena po druhé světové válce ve snaze zahladit jakékoli připomínky někdejšího německého obyvatelstva. Některé pomníky se nedochovaly vůbec či pouze v torzálním stavu. U těch, které poválečné vyřizování účtů přežily v lepším stavu, mnohdy chybí původní desky se jmény padlých nebo části připomínající německé nebo rakouské atributy.

Výstavu připravil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, v roce 2018 v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.