Komentovaná prohlídka výstavy Váhy, míry, závaží na zámku vám ukáží

Pro školy

  • Veltrusy ()
  • 1. 2. 2019–30. 11. 2019
  • 50 Kč / žák
  • Určeno pro: VŠ, SŠ, ZŠ

Délka: 40 min

Víte, co je to látro nebo jak velký je žejdlík? Na tyto i další otázky vám odpoví výstava Váhy, míry, závaží na zámku vám ukáží. Seznámíte se nejen s historií měření a vážení na území Českých zemí v kontextu vývoje habsburské monarchie, ale i se způsoby kontroly přesnosti měřidel a boje proti nepoctivým výrobcům a obchodníkům. Své místo zde má i část věnovaná využití měr a vah na veltruském hospodářství hraběcí rodiny Chotků. Jádrem se stal soubor historických předmětů, používaných k měření a vážení před zavedením metrického systému i po tom, co vešel v užívání. Důraz je kladen také na tři ctnosti, které se k mírám a vahám úzce pojí: přesnost, poctivost a spravedlnost.

Rezervace: edukace.veltrusy@npu.cz