Konference Forum Urbes Medii Aevi XVI v Ostravě

Pro odborníky

Letošní ročník mezinárodní odborné konference FORUM URBES MEDII AEVI (FUMA) se uskuteční pod záštitou primátora města Ostravy Tomáše Macury. V souvislosti s oslavami výročí 750 let první písemné zmínky o Ostravě bylo zvoleno téma Středověká města a jejich zakladatelé (k založení Ostravy biskupem Brunem ze Schauenburku v nadregionálním kontextu). Program bude zahájen v zasedací místnosti ostravského pracoviště Národního památkového ústavu za účasti primátora. Konferenci pořádá Archaia Brno, katedrara historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a NPÚ, ÚOP v Ostravě.


PROGRAM

čtvrtek 7. prosince

8–10 hodin – prezence účastníků 

Zasedací místnost NPÚ, ÚOP v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

10 hodin – úvodní slova

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města Ostravy

Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj FF Ostravské univerzity

Mgr. Michal Zezula, ředitel NPÚ, územního odborného pracoviště v Ostravě

Mgr. Marek Peška, Ph.D., ředitel Archaia Brno o.p.s.

do 12 hodin – přednáškový blok

Martin Čapský: Zeměpanská rezidence jako strukturující prvek městského prostoru

Martin Nodl: Mílové právo a počátky českých středověkých měst

Robert Antonín: Olomoučtí biskupové a jejich městská založení v předhusitské době - pokus o revizi

Jiří Doležel: Trhové pravomoci olomouckých biskupů ve středověku a raném novověku - vstupní úvaha

Dalibor Janiš: Formování měst na statcích olomouckého biskupství na východní Moravě

13.30–15.30 hodin – přednáškový blok

František Kolář – Dalibor Prix – Michal Zezula: Urbanistická struktura středověkých měst moravsko-slezského pomezí z pohledu archeologie

Jiří Jurok: Páni z Hückeswagenu a Příbora a počátky měst Příbora a Frenštátu

Marek Kiecoň – Pavel Malík: Malá města moravsko-slezského pomezí – středověká a novověká etapa vývoje Starého Bohumína

František Kolář – Petra Kaniová – Barbara Marethová – Romana Rosová: Opevnění města Hlučína – stav výzkumu

Petr Hrubý – Aleš Knápek – Tomáš Somer: Havlíčkův Brod: diskuse o založení města, jeho zakladateli a o stříbrné rudě

Marek Peška – Václav Kolařík: Založení a zakladatelé Brna a Jihlavy a možnosti rezidenčního bydlení v obou městech ve 13. století. Pokus o srovnání.

16–18 hodin – přednáškový blok

Jiří Orna: Lokace královského města Plzně v archeologických pramenech

Kryštof Derner – Crkal Jiří: Kadaň a její zakladatelé

Ladislav Čapek: Hirzo – zvíkovský purkrabí a lokátor královských založení na jihu Čech

Zuzana Thomová: Archeologické prameny k počátkům královského města České Budějovice

Wojciech Dominiak: Prudnik a jeho vznik jako výsledek aktivity Pánů s Rožmberka ve 13. století

Martin Volf: Stará radnice v Jáchymově

Marek Peška: Fuma fumárum… Aneb šestnáct ohlédnutí za konferencemi FUMA


od 19 hodin společenský večer

pátek 8. prosince

Od 9 hodin odborná exkurze pod vedením pracovníků NPÚ, ÚOP v Ostravě (aktuální archeologický výzkum v ulici Velká, kostel sv. Václava), případně možnost návštěvy Dolu Michal.

Související zprávy

Odborná konference Forum Urbes Medii Aevi XVI letos v Ostravě

1. 12. 2017 (aktualizováno 8. 12. 2017)

Letošní ročník mezinárodní odborné konference FORUM URBES MEDII AEVI (FUMA) se uskutečnil 7. a 8. prosince. Záštitu poskytl primátor města Ostravy Tomáš Macura. V...