Dějiny a obnova zámeckého parku Jezeří – přednáška na zámku Krásné Březno

Přednáška

Jezeří – pohled na zámek a krajinu – nedatováno.
  •   Přednáška Jiřího Krechlera se věnuje významné etapě parkových úprav zámku Jezeří. V roce 1838 byl na Jezeří vybudován anglický park společně s okrasnými školkami na místě dřívější kuchyňské zahrady pod zámkem. Školky dosáhly světové proslulosti v 1. polovině 20. stol. za vrchního zahradníka Emanuela Ordnunga. Po druhé světové válce byl areál majetkově rozdělen a docházelo k postupné degradaci komposice lesnickými zásahy a poklesy terénu způsobenými hlubinnou těžbou uhlí. Od roku 1955 probíhala likvidace obce Jezeří. Roku 1978 byla zahájena těžba uhlí v jihozápadní části parku. Poté byla v rámci přípravy k zamýšlené těžbě uhlí na teritoriu celého parku zničena jeho horní nejvýznamnější část s budovami a skleníky. Ještě v roce 1980 byla odhadována hodnota dřevin Dolního parku na 378 mil. Kč. Dnes činí rozloha dochovalého torza parku z původních 50 ha pouhých 28 ha. Od roku 2005 navíc dochází k sesuvům na jeho jižní a východní straně.

Jezeřský zámecký areál patří k nejvýznamnějším památkám Ústeckého kraje a zároveň také patří mezi památky ohrožené chátráním a těžbou uhlí. Historie zámku sahá až do 14. stol., kdy zde stál hrad pánů ze Rvenic. Roku 1513 byl přebudován na renesanční zámek. V té době můžeme předpokládat první zahrady. Velmi významná je raně barokní přestavba za Ferdinanda Viléma z Lobkovic v roce 1696. Tehdy jsou doloženy zahradní úpravy. Tyto první zahrady byly v blízkosti zámku. Anglický park byl vybudován v roce 1838 a spolu s ním i okrasné školky.

  • Plakát na tisk ke stažení v JPG.

Termín dalších přednášek ÚOP v Ústí nad Labem naleznete na této stránce.