Konference Císařovna Marie Terezie a střední Evropa

Pro odborníky

  • Masarykovo muzeum v Hodoníně ()
  • 14. 11. 2017–15. 11. 2017

Mezinárodní vědecké konference Císařovna Marie Terezie a střední Evropa  se koná 14.–15. listopadu 2017 v prostorách sálu Evropy Masarykova muzea v Hodoníně. Cílem konference je přispět k hlubšímu poznání císařovny Marie Terezie, jejího života, politiky, ekonomiky, hospodářství a dalších aspektů života novověké společnosti.

Císařovna a královna Marie Terezie se zapsala nesmazatelně do tváře střední Evropy. Na trůn usedla v době velkých politických, hospodářských a církevních změn. Starý kontinent nastupoval postupnou změnu myšlení k osvícenému absolutismu. Panovníkovi bylo přisouzeno být hlavním hybatelem uvnitř země. Stejný úkol čekal také na císařovnu Marii Terezii. Ta se chopila otěží vlády v roce 1740 a již od samého začátku musela řešit nejrůznější problémy spojené s udržením vlády nad podunajskou monarchií. Díky svým schopnostem vytvořila důmyslný byrokratický systém, který začal reformovat stát. Díky této snaze se střední Evropa postupně proměnila v moderní stát.

Císařovna sehrála důležitou úlohu v historii současné České republiky a okolních států tvořících do roku 1918 jednotný státní útvar. Je potřeba upozornit na společnou historii v rámci prostoru dnešní střední Evropy, kterému po čtyřicet let císařovna Marie Terezie vládla.

Pozvánka na konferenci