Konference Zahradní dědictví (obnova – péče – prezentace)

Pro odborníky

  • 21. 9. 2017–23. 9. 2017
  • 8.30–16.00
  • 5400 Kč / 200 eur, pro studenty 2700 Kč / 100 eur

Mezinárodní konference ICOMOS/IFLA proběhne od 21. do 23. září v Praze a v Kroměříži a jejími hlavními tématy budou obnova, péče a prezentace historických zahrad. Svůj příspěvek přednese 21 předních odborníků na zahradní dědictví z dvanácti zemí světa. Na konferenci je možné se registrovat do 4. září.

Účastníci, zahradní a krajinářští architekti i ostatní odborníci zabývající se historií zahrad a parků, budou v průběhu konference sdílet osvědčené postupy při péči o zahrady i při prezentaci obnovených památek zahradního umění. Diskutovat budou rovněž o nejnovějších poznatcích o zahradní archeologii, historických dokumentech a dalších zdrojích poznání. V Praze promluví například David Jacques z Velké Británie, Monica Luengo ze Španělska či německý odborník Jochen Martz. Moravská část konference bude zaměřena na interpretaci a prezentaci zahrad a hlavními přednášejícími budou belgický expert Herman van deN Bossche a Emanuela Borio z Itálie. Zájemci se také budou moci seznámit s předními zahradními památkami v Čechách a na Moravě.

Více zde