Výstava Zlatorudná krajina v kapli Nejsvětější Trojice v Suché Rudné

Výstava

  • 5. 8. 2017–31. 10. 2017

Výstava Zlatorudná krajina. Dobývání vzácných kovů v andělskohorském rudním revíru v kapli Nejsvětější Trojice v Suché Rudné (okres Bruntál) je prodloužena do 31. října.

Kaplička bude na vyžádání zpřístupněna. 

Telefonické kontakty:

pan Peřinka +420 602 760 334 nebo paní Hladíková +420 604 962 001

V Suché Rudné, místní části obce Světlá Hora, se nachází řada pozůstatků po hornické činnosti. Nepřehlédnutelné jsou zejména velké povrchové dobývky (Měkká žíla, Velká žíla, Podmáslí) související s nejstaršími fázemi těžby zlata, která zde probíhala s různou intenzitou od středověku až do počátku 20. století. I když se předpokládalo, že počátky zdejšího dolování jsou spojeny se založením Bruntálu v době před rokem 1213, přímé důkazy dlouho nebyly k dispozici. Teprve archeologický výzkum, vyvolaný v roce 2013 přístavbou penzionu Holzberg, odkryl v hloubce téměř 5 metrů pod současným povrchem pozůstatky dřevěných konstrukcí používaných při rozplavování vytěženého materiálu, které se podařilo dendrochronologicky datovat do 30. let 13. století.