Volný přednáškový cyklus 2017 pro veřejnost v Krásném Březně

Přednáška

Přednáškový sál zámku Krásné Březno

Přednášky pro laickou i odbornou veřejnost v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem, tedy na zámku Krásné Březno, pokračují i v roce 2017. Přednášky zaměstnanců ústeckého ÚOP se opět konají jednou měsíčně vždy v pondělí převážně v 16 hodin. Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný.

 • 9. ledna 2017 – S. Flesar: Nová využití pro staré kostely – dvacet let poté
 • 13. února 2017 – M. Páral: W. A. Hablik – krystalické vize
 • 13. března 2017 – J. Leibl: Drobné památky Jiříkova
 • 10. dubna 2017 – J. Zajíc: Architektura českých menšinových škol na Teplicku do roku 1938
 • 15. května 2017 – L. Radová: Pěstování a obchodování s chmelem ve světle písemných a ikonografických pramenů
 • 12. června 2017 – G. Jeřábková: Dittrichové – mecenáši krásnolipského malíře Augusta Frinda
 • červenec a srpen – prázdniny
 • 11. září 2017 – J. Rybánský (Muzeum Varnsdorf): Život a dílo Vincenze Pilze (autorská přednáška o výstavě ke Dnům evropského dědictví v zámeckém areálu Krásné Březno)
 • 16. října 2017 – J. Krechler: Dějiny a obnova zámeckého parku Jezeří
 • 13. listopadu – J. Bureš – Náš Bůh jest hrad přepevný – secesní evangelické chrámy architektů J. W. Graebnera a R. Schillinga na Teplicku
 • 4. prosince – A. Čornyjová: Dietetická a kolektivní opatření ve vybraných tiscích raného novověku

Před zahájením přednášky je možno zakoupit publikace NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, případně si prohlédnout aktuální výstavu v atriu zámku.

Kontakt pro objednání publikací: Ing. arch. Daniel Vágner, tel. +420 472 704 843, +420 778 403 915, e-mail: vagner.daniel@npu.cz